اینم از آموزش بافت ماهی
امیدوارم براتون مفید باشه، ببافید و لذت ببرید.