در این آموزش قراره یاد بگیرید که یک دندونی ماهی زیبا و قشنگ داشته باشید.
امیدوارم براتون مفید باشه، ببافید و لذت ببرید.