در این ویدئو قراره آموزش بافت زیرلیوانی کدو تنبل را یاد بگیرید.
امیدوارم براتون مفید باشه، ببافید و لذت ببرید.