همان طور که میدانید، گاو، نماد سال  1400 است. پس تصمیم گرفتیم تا برای شما آموزش بافت عروسک گاو با قلاب را آماده کنیم.