اینم از آموزش بافت سیر

امیدوارم براتون مفید باشه، ببافید و لذت ببرید.